Gia công xả băng - Cắt Tấm

Gia công xả băng - Cắt Tấm

Đại Thủy chuyên cung cấp các sản phẩm phôi cho sản xuất với nhiều mẫu mã kích thước theo nhu cầu của khách hàng. Dây chuyền của chúng tôi với 8 máy chuyên gia công xả băng- cắt tấm hoạt động liên tục với công suất cao. Mọi dây chuyền luôn luôn đồng bộ,tuân thủ nghiêm ngặt với độ chính xác rất cao. Các sản phẩm được tạo ra luôn đảm bảo đúng thời gian, kích thước đúng theo nhu cầu của khách hàng.