Vị trí đang tuyển dụng

Test _Thợ lắp đặt

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 Địa điểm: Hồ Chí Minh Hạn nộp hồ sơ: 17/06/2022
Xem thêm

Kỹ sư nhôm

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 Địa điểm: Bắc Ninh Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021
Xem thêm

Nhân viên bán hàng

Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 Địa điểm: Bắc Ninh, Hồ Chí Minh Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021
Xem thêm