THÉP CÁN NGUỘI

THÉP CÁN NGUỘI

Thép cán nguội SPCC - SD ( JIS G 3141). Thép cán nguội SPCC - SD ( JIS G 3141)
THÉP MẠ KẼM

THÉP MẠ KẼM

Làm tấm lợp, xà gồ, tủ điện, ống gió, hàng thủ công mỹ nghệ, gia công chế tạo cơ khí
THÉP MẠ MẦU

THÉP MẠ MẦU

Làm tấm lợp, xà gồ, tủ điện, ống gió, hàng thủ công mỹ nghệ, gia công chế tạo cơ khí.