LƯU ĐIỆN VITSDOOR 1200W

LƯU ĐIỆN VITSDOOR 1200W

Không phát ra tiêng ồn của Động cơ  mô tơ cửa cuốn: Với dòng điện lưới chuẩn giúp mô tơ không  phát ra tiếng kêu mà các lưu điện khác đang gặp phải